Punkt noclegowy dla Ukrainy

Punkt noclegowy dla Ukrainy

Podsumowanie

Podsumowanie z działalności punktu noclegowego dla uchodźców z Ukrainy

Punkt Fundacji „Bażantowo dla Ukrainy” na Hali sportowej Centrum Sportowego Bażantowo przy ul. Pijarska 5 w Katowicach, został uruchomiony 14 marca 2022.

Do organizacji miejsca zamieszkania, zaopatrzenia mieszkańców w niezbędne rzeczy i produkty, opiekę medyczną, obsługę prawną, pracowniczą i wolonterską  w trakcie działania punktu włączyło się ponad 100 osób w tym 6 osobowa załoga pracowników stałych oraz ok 80 wolontariuszy, pomagających doraźnie lub stale w punkcie noclegowym, ok. 30 firm – sponsorów  i 6 Urzędów Administracyjnych wspierających w różnym zakresie.

Pierwszych mieszkańców z Ukrainy przyjęliśmy 14 marca 2022r.

Ostatni mieszkańcy wyjechali w dniu 21 lipca 2022.

Dane liczbowe:

 • Łączny czas działania punktu od momentu przyjęcia pierwszego lokatora do wyjazdu ostatniego = 139 dni
 • Ilość udzielonych noclegów liczonych w osobo-dobach – 5096 osobodób
 • Ilość mieszkańców, którzy skorzystali z zakwaterowania w punkcie – 221 os.
 • W tym:
  • Dzieci od 0-18 lat – 117 os
  • Kobiety – 96 os
  • Mężczyźni – 8 os.

Osoby potrzebujące trafiały do punktu Fundacji Bażantowo z różnych miejsc w Ukrainie: Dniepropietrowska, Odessy, Chernigova, Kijowa, Zaporoża, Charkowa, Lvova z obwodu Donieckiego i Ługańskiego i innych regionów. Wielu z nich już nie ma dokąd wrócić, bo ich domy są na terenach okupowanych lub znajdują się w strefie działań wojennych.

Przyjeżdzający kierowani byli do Fundacji Bażantowo przez:

 • punkty koordynacyjne Urzędu Miasta dla uchodźców, znajdujących się na dworcu autobusowym w Katowicach,
 • przez MOPS Katowice,
 • z wojewódzkiego punktu kontaktowego dla uchodźców na pl. Powstańców Śląskich 2, Miasto Ogrodów w Katowicach,
 • przez osoby prywatne i inne Fundacje.

Największe obłożenie punktu przepadło na okres pomiędzy 14 marca, a 31 maja 2022r, kiedy jednorazowo przebywało stale 60osób.

Większość naszych lokatorów mieszkało w punkcie dłużej niż przez 2 tygodni. Kilka rodzin przebywało u nas po 2-3 miesiące.

Przez ostatnie dwa miesiące działalności w czerwcu i w lipcu napływ nowych osób zdecydowanie się zmniejszył. Zaobserwowaliśmy kilka przyczyn zmniejszonej rotacji:

 • duże nasycenie rynku mieszkaniowego obywatelami Ukrainy, a co za tym  ograniczenie możliwości znalezienia relokacji mieszkańców do innych stałych miejsc zamieszkania;
 • duży społeczny i socjalny komfort pobytu w punkcie Fundacji Bażantowo.  Pozostając u nas w punkcie, matki z dziećmi czuły się bardziej bezpiecznie  i pewnie pod względem swobody komunikacji w języku ojczystym z pracownikami punktu, dostępności do informacji o rynku pracy, informacji urzędowej, zaopatrzenia gospodarczego, wyżywienia i możliwości wysoko wykwalifikowanej opieki nad dziećmi w czasie wolnym oraz podczas nieobecności rodziców.
 • Mniejszy ruch w punktach recepcyjnych na dworcach
 • Zwiększenie ruchu powrotnego do Ukrainy

Na czas zamknięcia punktu w drugiej połowie lipca w punkcie było zakwaterowanych poniżej 28 osób.

Z których 2 rodziny (6 osób) wrócili na Ukrainę z powodu braku wiary, że potrafią przetrwać w Polsce bez tego wsparcia, które otrzymywali u nas w Fundacji Bazantowo.

Relokacja pozostałych 22 mieszkańców odbyła się przy ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Katowice i MOPS Katowice do 2 ośrodków, mieszczących się przy ul. Franciszkańskiej 8 oraz ul. Kochanowskiego 3 w Katowicach.

Każda z tych rodzin dostała od nas wyprawkę w postaci artykułów higienicznych, przedmiotów higieny osobistej, kosmetyków, artykułów spożywczych, drobnych naczyń i pościeli, które otrzymaliśmy z darów od naszych sponsorów.

Pozostałe dary, otrzymane przez nas od sponsorów zostały zwrócone do ich dotychczasowych właścicieli lub przekazane dalej do innych punktów, nadal udzielających pomocy obywatelom Ukrainy i innym potrzebującym.

Spora cześć rzeczy: lodówka, pralka, zmywarka, pościel, poduszki, koce, wyposażenie kuchni  zostało przekazane do rodzinnego hostelu NINA przy ul. 1 maja 42 w Katowicach, który prowadzi p. Michał Korcz dla uchodźców z Ukrainy.

Ponad połowę zawartości magazynu CUBE (odzież, wózki dziecięce, wanienki) została przekazana do Ekumenicznej Fundacji Bethlehem prowadzonej przesz Biskupa Krzysztowa  Nieciąga.

Zaangażowanie Fundacji w działania pomocowe odbiło się echem w mieście, mediach i kręgach NGO. Fundacja jest regularnie zapraszana do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Miasto Katowice dla społeczności ukraińskiej.

Podczas festynu w Ligocie 28.06 zostaliśmy zauważeni przez UNHCR i wyznaczeni przez Miasto do wizyty referencyjnej. W trakcie 4-krotnej wizyty międzynarodowej delegacji UNCHR – Międzynarodowa Organizacja do spraw Uchodźców oraz dyrekcji MOPS Katowice, działalność punktu  Fundacji Bażantowo dla Ukrainy została oceniona na niespotykanie wysokim poziomie.

W trakcie działalności „Bażantowo dla Ukrainy” z udziałem mieszkających u nas dzieci – Fundacja Bażantowo wzięła udział w  występach artystycznych:

 • 04.2022 – występ dla naszych mieszkańców z okazji Świąt Wielkanocnych,
 • 05.2022 – występ podczas pikniku polsko-ukraińskiego w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie zorganizowanym przez Śląski Urząd Wojewódzki 
 • 05.2022 – koncert dziękczynny Ukrainy dla Polski w punkcie pobytu Fundacji Bażantowo,
 • 06.2022 – prowadzenie i występ na polsko-ukraińskim Festynie integracyjnym na Ligocie,
 • 07.2022 – występ zespołu naszych podopiecznych w centrum Katowic na polsko-ukraińskim pikniku, organizowanym przez Urząd Miasta Katowice
 • 10.09.2022 – występ na rynku katowickim podczas 157 Urodzin Maista Katowice  w ramach udziału Fundacji Bażantowo w XII Festiwalu Orgaizacji Pozarządowych pod patronatem Urzędu Miasta Katowice

Po wyjeździe ostatnich mieszkańców, w okresie od 22 do 29 lipca 2022, hala została opróżniona i posprzątana przez pracowników fundacji. Od 1 września została zwrócona do użytkowania przez szkołę i inne podmioty.

KONTAKT

Zadzwoń

Administracja fundacji: 32 3502093

Wyślij wiadomość

fundacja@bazantowo.pl ukraina@bazantowo.pl

Dojazd

Bażantowo Sport ul. Pijarska 1 40-750 Katowice Poland

[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_bowling"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_squash"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_tenis"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=cennik"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_fitness"]