Realizacja Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w: Millenium Inwestycje Sp. z o.o., „Millenium Sport” sp. z o.o., Millenium Inwestycje Spółka Komandytowa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

w Millenium Inwestycje sp. z o.o, "Millenium Sport" Sp. z o.o., Millenium Inwestycje Spółka Komandytowa

Realizujemy projekt z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Bazantowo

Realizacja Programu

Informacja o projekcie: - beneficjent: Millenium Inwestycje Sp. z o.o. - cele projektu: utrzymanie przedsiębiorstwa na poziomie 3 miesięcy - planowane efekty: pokrycie kosztów kwalifikowanych - wartość projektu: 77.283,48 PLN

Realizacja Programu

Informacja o projekcie: - beneficjent: Millenium Inwestycje Spółka Komandytowa - cele projektu: utrzymanie przedsiębiorstwa na poziomie 3 miesięcy - planowane efekty: pokrycie kosztów kwalifikowanych - wartość projektu: 87.917.16 PLN

Realizacja Programu

Informacja o projekcie: - beneficjent: "Millenium Sport" Sp. z o.o. - cele projektu: utrzymanie przedsiębiorstwa na poziomie 3 miesięcy - planowane efekty: pokrycie kosztów kwalifikowanych - wartość projektu: 59.273,73PLN

Uzyskanie Subwencji Finansowej

Informacja o projekcie: - beneficjent: "Millenium Sport" Sp. z o.o. - podmiot udzielający: PFR

[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_bowling"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_squash"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_tenis"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=cennik"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_fitness"]