Polityka bezpieczeństwa COVID-19

Polityka bezpieczeństwa COVID-19

w Bażantowo Sport

BEZPIECZNA OBSŁUGA

1. Obsługujemy z zachowaniem strefy bezpieczeństwa, bezdotykowo, preferujemy rezerwacje i płatności online lub kartą 2. Personel przechodzi kontrolę temperatury ciała oraz test na występowanie objawów kaszlu lub kataru. 3. Personel wyposażony jest w środki ochrony m.in. w maski i rękawiczki. 4. Wszystkie ogólnodostępne miejsca narażone na dotyk (m.in lady recepcyjne, poręcze, stoły, krzesła, toalety, windy, akcesoria do ćwiczeń i karty pokojowe, terminale płatnicze) są regularnie dezynfekowane. 5. Wprowadzone zostały strefy bezpieczeństwa pozwalające na zachowanie bezpiecznego odstępu pomiędzy naszymi Gośćmi, a pracownikami. 6. Personel posiada wiedzę i instrukcje na wypadek wystąpienia Covid-19.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki - ust i nosa na terenie obiektu. 2. Obowiązek noszenia maseczki dotyczy przemieszczania się wewnątrz klubu, wyjątek stanowi czas treningu. 3. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt. 4. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się w strefie wejścia oraz w każdej z toalet na terenie obiektu. 5. W przestrzeniach ogólnodostępnych udostępniliśmy instrukcje i informacje oraz wytyczne GIS dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. 6. Obiekt jest strefowo wyposażony w lampy UV do sterylizacji i oczyszczania powietrza. 7. Wszystkie ogólnodostępne miejsca narażone na dotyk (m.in lady recepcyjne, poręcze, stoły, krzesła, toalety, winda, szafki w szatni, akcesoria do ćwiczeń i karty pokojowe, terminale płatnicze, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii) są regularnie dezynfekowane. 8. Szatnie i węzeł sanitarny są czynne, przy czym obiekt zapewnia ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni. 9. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. 10. W przypadku stwierdzenia u Gościa obiektu wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

STANDARDY WG GIS

1. Na bieżąco śledzimy wytyczne GIS i wdrażamy procedury. 2. W przestrzeniach ogólnodostępnych udostępniliśmy instrukcje i informacje oraz wytyczne GIS dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, 3. Na terenie obiektu udostępniliśmy w wielu punktach środki dezynfekcyjne m.in. żele lub płyny antybakteryjne. 4. powierzchnie dotykowe są dezynfekowane zgodnie z wytycznymi GIS.

KAMERALNY OBIEKT

Bażantowo Sport jest kameralnym obiektem sportowym, położonym poza miastem. Jesteśmy zlokalizowani w pobliżu lasu, na skraju rezerwatu przyrody, z daleka od miejsc publicznych. Dając przykład społecznej odpowiedzialności, jako jedni z pierwszych w Polsce podjęliśmy decyzję o ograniczeniu wszelkich grupowych zajęć sportowych na terenie obiektu, zanim Ministerstwo Zdrowia wydało nakaz zamknięcia obiektów. Pozwoliło to na hermetyczne zamknięcie czystego i bezpiecznego obiektu.

ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI I FITNESS

1. W związku z nałożonymi ograniczeniami określono maksymalną ilość osób dla danej strefy. Informacje zamieszczono na drzwiach do każdej sali / strefy. Klub weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych. 2. W związku z powyższym obowiązkowe są zapisy na zajęcia fitness. Zapisy można realizować poprzez stronę https://bazantowo.pl/sport/ lub w recepcji. 3. Zgodnie z regulaminem klubu: a. klub może odwołać zajęcia fitness w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 3 osoby. b. Korzystający z sali siłowni powinien: a) pokryć oparcie i siedzisko urządzeń ręcznikiem, b) dezynfekować sprzęt uchwyty i czujniki cardio (bieżnie, rowery itp.) po skończonym treningu, c. Korzystający z zajęć grupowych powinien pamiętać o: a) możliwości odmowy przez instruktora wstępu na zajęcia osobom spóźnionym, b) rezerwowaniu zajęć na dwa dni przed danymi zajęciami, c) dezynfekcji sprzętu po skończonych zajęciach. d. Pierwszeństwo wstępu na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji zgodnie z punktem 4 lit. B regulaminu klubu, a następnie osoby według kolejności zgłoszenia się na zajęcia. e. Spóźnienie na zajęcia powoduje utratę rezerwacji. 4. Klub zapewnia 5-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, w związku z powyższym zajęcia fitness trwają 55minut. 6. Niezbędne jest utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness oraz rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 2 m. 7. Klub zapewnia preparat do dezynfekcji sprzętu przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących. 8. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy - typu maty. 9. Klub i urządzenia w nim się znajdujące jest dezynfekowany systemowo za pomocą lamp UV.

ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU I SAUNY

1. Obłożenie maksymalne zajęć grupowych na basenie: z zachowaniem dystansu społecznego 2m. 2 Ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 30% maksymalnej zajętości. 3. W saunie liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 30% maksymalnego obciążenia. 4. Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. 5. Na terenie całej strefy, oprócz sauny, obowiązuje zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami. 6. Obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika. 7. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. 8. Przestrzeganie dezynfekcji stóp w automacie przed wejściem na basen. 9. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH

1. W związku z nałożonymi ograniczeniami określono maksymalną ilość osób dla danej strefy. Informacje zamieszczono na drzwiach do każdej strefy. Klub weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych. 2. Na każdym korcie klub udostępnia dozowniki do dezynfekcji rąk (po obu stronach kortu). 3. Korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego, obiekt nie może prowadzić wypożyczalni sprzętu treningowego. 4. Na korcie należy zachować odległość pomiędzy siedzącymi na ławce min. 2 metry. 5. Należy przemieszczać się po kortach innymi drogami dla graczy wchodzących na korty i schodzących z kortów. 6. Obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do kortu docelowego, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę. 7. Zobowiązuje się grających do zdezynfekowania rąk oraz rączek rakiet przed wejściem na kort. 8. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) - obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry. 9. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu. 10. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową. 11. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy i trenera. 12. Zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub).

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW SQUASH

1. W związku z nałożonymi ograniczeniami określono maksymalną ilość osób dla danej strefy. Informacje zamieszczono na drzwiach do każdej sali / strefy. Klub weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych. 2. Korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego, obiekt nie może prowadzić wypożyczalni sprzętu treningowego. 3. Ze względu na brak możliwości zapewnienia odległości przynajmniej 2 metrów pomiędzy graczami na korcie zobowiązuje się grających do zdezynfekowania rąk oraz rączek rakiet przed wejściem na kort; wskazane jest używanie podczas gry jednorazowych masek lub masek materiałowych. Wszyscy gracze są zobowiązani ponadto do zakładania okularów ochronnych przed wejściem na kort. 4. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową.

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

1. W związku z nałożonymi ograniczeniami określono maksymalną ilość osób dla danej strefy. Informacje zamieszczono na drzwiach do każdej sali / strefy. Klub weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych. 2. Zalecana jest dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.

ZASADY DOTYCZĄCE KARNETÓW

1. Karnety odwieszane są automatycznie wraz z dniem otwarcia stref. 2. Informacja dot. otwarcia stref zostaje opublikowana na stronie www.sport.bazantowo.pl, profilu Facebook Bażantowo Sport. 3. Klient nie musi wykonywać żadnych czynności. 4. Jeśli klient nie akceptuje powyższych warunków korzystania z klubu, może wypowiedzieć umowę i ma na to 14 dni od daty opublikowania tej informacji na stronie www.sport.bazantowo.pl. 5. Na podstawie art. 15zp Tarczy Antykryzysowej propozycja dla klientów Bażantowo Sport: a. przedłużenie karnetu o okres wyłączenia strefy, do której Klient posiada karnet. Jeśli karnet zakończył ważność w trakcie zamknięcia obiektu, ilość dni o jakie zostaje przedłużony równa jest ilości dni od dnia 14.03.2020 do dnia zakończenia ważności karnetu. b. voucher czyli wyrażenie przez klienta zgody na otrzymanie vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. Wartość vouchera, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta. c. zwrot pieniędzy czyli przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Termin zwrotu biegnie od dnia dostarczenia pisemnego wniosku o zwrot.

Przekonałeś się? Zapraszamy, odwiedź nas!

KONTAKT

Zadzwoń do nas

+48 32 3502093

Wyślij wiadomość

sport@bazantowo.pl

Dojazd

Bażantowo Sport ul. Pijarska 1 40-750 Katowice Poland

[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_bowling"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_squash"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_tenis"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=cennik"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_fitness"]